Over Podologie

Podoloog of podotherapeut?

De podoloog en podotherapeut hebben erg veel met elkaar gemeen. Daarom bestaat er veel verwarring onder patiënten. Wat is een podoloog? Wat is een podotherapeut? En belangrijker nog: Waarom zou ik voor de één of de ander kiezen. Onderstaand schema laat zien dat de kwaliteiten en werkzaamheden van deze twee grote overeenkomsten vertonen:

(Register)podoloog

 • In staat de juiste behandeling te bepalen voor vrijwel elke voetklacht
 • Voor een afspraak is geen verwijzing van de huisarts nodig
 • Vaak vergoeding via zorgverzekering
 • Samenwerking met o.a. fysiotherapeuten, diëtisten, pedicures en manueeltherapeuten
 • Ingeschreven in kwaliteitsregister
 • HBO-niveau opleiding en examinering

Kijk voor meer informatie over de registerpodoloog op de website van Stichting LOOP.

Podotherapeut

 • In staat de juiste behandeling te bepalen voor vrijwel elke voetklacht
 • Voor een afspraak is geen verwijzing van de huisarts nodig
 • Vaak vergoeding via zorgverzekering
 • Samenwerking met o.a. fysiotherapeuten, diëtisten, pedicures en manueeltherapeuten
 • Ingeschreven in kwaliteitsregister
 • In het bezit van een HBO diploma

Kijk voor meer informatie over de podotherapeut op de website van de NVvP.

Waarom de (register)podoloog?

Iedereen mag zich ‘podoloog’ noemen, maar ‘registerpodoloog’ is een apart, beschermd beroep. Alle podologen die aangesloten zijn bij Podozorg Nederland zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister en mogen zich registerpodoloog noemen.

Met welke klachten kunt u naar de registerpodoloog?

U kunt bij de registerpodoloog terecht met heel veel verschillende klachten die te maken hebben met uw voet. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden opgesomd. Ook voor voetproblemen door reuma of diabetes kunt u terecht bij de registerpodoloog.

 • Uw voet heeft een afwijkende vorm
 • De stand van de voet is afwijkend
 • Verminderde bewegelijkheid van de voet of enkel
 • U kunt uw voet minder belasten
 • U heeft houdingsklachten, bijvoorbeeld in uw knie, heup, nek of rug
 • U heeft teenproblemen

Wat doet de registerpodoloog aan uw klachten?

Een registerpodoloog heeft veel verschillende behandelmogelijkheden. Welke behandeling u krijgt, hangt af van de oorzaak van uw klacht. Bij sommige klachten, bent u al geholpen met een goed schoenadvies. Bij andere klachten is er meer nodig. Samen met u zoekt de registerpodoloog de beste oplossing voor uw probleem. Het kan zijn dat u beter (of sneller) van uw klachten af komt als er samengewerkt wordt met anderen. Een fysiotherapeut is een beroep waar veel mee samengewerkt wordt.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste behandelingen die de registerpodoloog zelf kan geven of waarbij hij kan adviseren.

 • Therapiezolen
 • (Siliconen)orthesen en prothesen
 • Drukvrij leggen met vilttechnieken
 • Verband en/of taping technieken
 • Instrumentele behandelingen
 • Diabetes screening/reuma screening
 • Schoenaanpassingen (OVAC, Orthopedische Voorziening Aan Confectieschoenen)
 • Verbandpantoffels
 • Orthopedische schoenen
 • Hypoallergene schoenen

Behandeling op afspraak

Bij Podozorg wordt u altijd op afspraak behandeld. Vaak zijn er drie afspraken nodig:

 • Tijdens de eerste afspraak onderzoekt de registerpodoloog uw klacht, samen met u kijkt hij wat de beste oplossing is voor uw probleem. Dan wordt samen met u een plan van aanpak gemaakt en word bekeken welke zorgverleners moeten samenwerken om u het beste te kunnen helpen bij uw klacht
 • Tijdens de tweede afspraak krijgt u het benodigde hulpmiddel mee naar huis. Uw registerpodoloog geeft advies over het gebruik van het hulpmiddel
 • Er wordt altijd een controle-afspraak gemaakt. Tijdens deze afspraak wordt gekeken of het hulpmiddel goed werkt, of dat er nog iets aangepast moet worden. Als u langere tijd een hulpmiddel gaat gebruiken, kan het verstandig zijn periodiek, bijvoorbeeld elk jaar, terug te komen voor een controle